Masterprogrammet i arkeologi och antikens kultur startar med den gemensamma obligatoriska Introduktionskurs till masterprogram i arkeologi och antikens kultur.

I denna får du problematisera det komplexa samspelet mellan arkeologi och historia samt mellan humaniora och naturvetenskap, som är institutionens kännemärke. Oavsett inriktning får du fördjupade och avancerade kunskaper i problemformulering, analys och tolkning som leder till ett större publiceringsbart individuellt vetenskapligt arbete (masteruppsats), samt forskarförberedande läskurser.

Kursen består av föreläsningar hållna av lärare från institutionens olika enheter. och omfattar olika typer av pedagogiska former som textseminarier, paneldiskussion, grupparbete samt studiebesök.

Särskild behörighet:

Antagen till masterprogram i arkeologi.

Undervisnings- och examinationsform hösten 2020:

Kursen ges på campus (Wallenberglaboratoriet) och examineras med en hemtentamen.

Kursansvarig lärare och examinator

Fredrik Fahlander

Schema