Osteoarkeologi

Grundkurs i osteologisk paleopatologi

Kursen behandlar identifieringen och beskrivningen av sjukliga förändringar i mänskliga skelett. Kursen ger en ämneshistorisk bakgrund och skelettförändringars förhållanden till moderna kliniska data diskuteras. Dessutom erbjuds en insikt om konsekvenser av olika sjukdomstillstånd i människans historia och hur dessa kan relateras till olika arkeologiska problemkomplex.

Kursen är valbar inom Masterprogrammet i arkeologi. Programstudenterna ska söka kursen på www.antagning.se

Särskild behörighet:

Filosofie kandidatexamen, där minst 30 hp i osteoarkeologi eller motsvarande ämnesområde ingår. Engelska B/Engelska 6.

Undervisnings- och examinationsform hösten 2020:

Undervisningen består av både online föreläsningar (Zoom), samt seminarier och praktiska övningar förlagda i Wallenberglaboratoriet. Kursen examineras genom en salstenta och en muntlig presentation på campusområdet samt en hemtentamen.

Kursansvarig lärare och examinator:

Anna Kjellström

Schema

Schema HT20

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70