Kursen fördjupar kunskap om central osteoarkeologisk metodik där studenten självständigt och i grupp tillämpar och fördjupar sina kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av problemställningar inom human osteoarkeologi.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi, inriktning osteoarkeologi.
Endast registrering.

Särskild behörighet: Antagen till Masterprogram i arkeologi samt Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.

Schema