Osteoarkeologi

Avancerad metod i animal osteoarkeologi

Kursen fördjupar kunskap om central osteoarkeologisk metodik där studenten självständigt och i grupp ska tillämpa och fördjupa sina kunskaper i att formulera och tillämpa teoretiska och metodiska resonemang i analys och tolkning av problemställningar inom animal osteoarkeologi.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet i arkeologi, inriktning osteoarkeologi.
Endast registrering.

Särskild behörighet: Antagen till Masterprogram i arkeologi samt Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.

Schema

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70