Laborativ arkeologi

Problemformulering i laborativ analys

Kursen ger färdigheter i att självständigt problematisera ett arkeologiskt källmaterial utifrån laborativ analys. Kursen består av två delkurser, Problematisering och Laboratoriearbete.
Delkurs 1 Problematisering ger studenterna färdigheter i att självständigt problematisera ett arkeologiskt källmaterial för laborativ analys utifrån relevant arkeologisk teori, metod och problemlösning.
Delkurs 2 Laboratoriearbete består av genomförd analys av arkeologiskt material och övning i självständig skriftlig redovisning av analysen.
 
Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet med Inriktning Laborativ arkeologi.
Endast registrering.
Särskild behörighet: Antagen till masterprogram i arkeologi samt Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.
 

Kursansvarig lärare

Lena Holmquist

 
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70