Laborativ arkeologi

Laborativ arkeologi, masterkurs

Kursen syftar till att utveckla färdigheter i genomförandet av en självständig vetenskaplig undersökning som redovisas i form av ett examensarbete. Centrala komponenter här är formulering av ett forskningsproblem, val och applicering av metod och teori, och genomförande av en undersökning. På kursen skolas studenten även i det vetenskapliga och kollegiala granskningsförfarandet. I detta ingår att offentligt försvara sitt examensarbete, att kritiskt och grundligt granska någon annan students examensarbete.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet med Inriktning Laborativ arkeologi.
Endast registrering.

Särskild behörighet: Antagen till masterprogram i arkeologi samt 75 hp inom programmet varav minst 15 hp inom huvudområdet arkeologi.

Kursansvarig lärare

Lena Holmquist

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70