Laborativ arkeologi

Fältkurs i laborativ arkeologi

 

 

 

 

Kursens mål är att ge fördjupade kunskaper och färdigheter i arkeologisk undersöknings- och dokumentationsteknik, prospektering, prov- och fyndhantering, att administrera en arkeologisk undersökning samt att självständigt färdigställa undersökningsplan och rapport i enlighet med gällande regler.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet med Inriktning Laborativ arkeologi.
Endast registrering.

Särskild behörighet:
Särskild behörighet: Antagen till Masterprogram i arkeologi samt Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.

Kursansvarig lärare

Sven Isaksson

Schema

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70