Laborativ arkeologi

Arkeologins laborativa metoder II

Kursen ger grundläggande kunskaper om sådana naturvetenskapliga och tekniska metoder som används för analys av arkeologiskt material. Kursen ger färdigheter i provtagning och provhantering i fält och i laboratorium samt en praktisk förståelse för laboratoriearbete. Det tvärvetenskapliga i att formulera om humanistiskt vetenskapliga frågeställningar till naturvetenskapligt tekniskt prövbara frågeställningar övas genom problematiseringsövning, vilken ligger till grund för fält- och laboratoriemomenten.

Kursen ges på vårterminen. Endast registrering.

Kursen är obligatorisk inom Masterprogrammet med Inriktning Laborativ arkeologi.

Särskild beörighet: Antagen till Masterprogram i arkeologi samt Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3. Arkeologins laborativa metoder I.

Kursansvarig lärare

Lena Holmquist

Schema

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70