Arkeologi

Specialiserad fältkurs

Kursen ger fördjupade kunskaper inom ett för fältarkeologin relevant specialistområde. Detta kan t. ex. vara källmaterialhantering, tolkningsperspektiv eller publika relationer. Inom detta område ger kursen både teoretiska och praktiska kunskaper som presenteras i en rapport.

Kursen är valbar inom masterprogrammet, den går på vårterminens andra halva och läses under termin två.

Endast registrering. Anmälan senast 1 december till studierektor Anders Carlsson
anders.carlsson@ark.su.se

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70