Arkeologi

Kritiska perspektiv i arkeologi II

Kursen fördjupar kunskap om aktuella teoretiska perspektiv inom humaniora och samhällsvetenskaperna och deras bidrag till kritiska reflektioner kring arkeologiska frågeställningar och ämnets roll i samtiden. Dessa perspektiv och begrepp behandlas och sätts i relation till dagens arkeologi och kulturarvsverksamhet. Kursen
förmedlar verktyg för att självständigt fortsätta med engagerad och konstruktiv kritisk reflektion över
arkeologins och kulturarvets roller i det omgivande samhället och i studentens framtida forskning.

Endast registrering.
Kursen är obligatorisk inom Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi.

Behörighet: Antagen till Masterprogram i arkeologi samt Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.

Kursansvarig lärare

Magnus Ljunge

 

Schema

 

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70