Arkeologi

Kritiska perspektiv i arkeologi I

Kursen diskuterar aktuella teoretiska perspektiv inom humaniora och samhällsvetenskaperna och deras bidrag till kritiska reflektioner kring arkeologiska frågeställningar och ämnets roll i samtiden. Dessa perspektiv och begrepp behandlas och sätts i relation till dagens arkeologi och kulturarvsverksamhet.

Endast registrering.
Kursen är obligatorisk inom Masterprogram i arkeologi, inriktning Arkeologi.

Behörighet:

Antagen till Masterprogram i arkeologi samt Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3.

Särskild behörighet:

Antagen till masterprogram i arkeologi.

Undervisnings- och examinationsform hösten 2020:

Kursen ges på campus (Wallenberglaboratoriet) och examineras med en hemtentamen.

Kursansvarig lärare och examinator

Jan Apel

Schema

Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70