Kursen syftar till att ge en fördjupad förståelse för olika typer av källmaterial som antikvetenskapen arbetar med. Exempel på antika skriftliga källor och materiella lämningar analyseras utifrån olika metoder och teorier. Kursen ger därmed en ökad insikt i förutsättningar och traditioner som kännetecknar ämnets olika forskningsfält, såsom antikhistoria, klassisk arkeologi, konstvetenskap och religionshistoria.

Schema