Vi ger utbildningar på grundnivå (t.o.m. kandidatexamen), avancerad nivå (inkl. magister- och masterexamen) och forskarnivå (doktorsexamen).

Du kan välja en bunden studiegång inom vårt kandidatprogram på grundnivå respektive vårt masterprogram på avancerad nivå eller så kan du skapa en egen utbildning av de fristående kurser vi erbjuder.

Antikens kultur och samhällsliv ger inblick i Medelhavsområdet från äldsta stenåldern till ca 500 e.Kr.

Arkeologi har fokus på Nordens förhistoria, men behandlar även övriga världen och historisk tid. Här har du även möjlighet att fördjupa dig i numismatik och penninghistoria.

Arkeologi med laborativ analys (laborativ arkeologi) använder naturvetenskapliga metoder tillsammans med traditionell arkeologi.

Osteoarkeologi studerar människors och djurs skelett.