Studieinformation

Ny student

På SU:s centrala webb finns information om vad du bör tänka på som ny student.

Viktiga datum för anmälan och antagning vid Stockholms universitet

Aktivera ditt universitetskonto

Här kan du aktivera ditt universitetskonto samt återställa ditt lösenord.

Studentinflytande

Som student kan du påverka din utbildning genom att engagera dig i studentkårernas och studentrådens studiebevakande verksamheter, genom representation i beslutande och beredande organ och genom att delta i kursvärderingar.

Ansöka om examensbevis

Du som student måste själv ansöka om examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda. På SU:s centrala webb finns information om hur du går till väga.

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70

Utbildningar inom arkeologi och antikens kultur och samhällsliv

Till utbildningskatalogen