Studera utomlands

Erasmus+

Studera i hela Europa med Erasmus+

Erasmus+ praktik

Som student vid Stockholms universitet har du via Erasmus+ möjlighet att ansöka om stipendium för praktik, uppsatsskrivande eller datainsamling i något av de länder som ingår i Erasmusprogrammet.

Nordplus/Nordlys

Nordplus - Nordiska ministerrådets ramprogram för rörlighet inom utbildning i Norden.

Centrala utbytesavtal

Det finns många centrala avtal och nätverk. Alla studenter kan söka oavsett vilket ämne de läser då avtalen inte är knutna till ett särskilt ämne.

Möt utbytesambassadörerna!

Möt våra utbytesambassadörer som är studenter som tidigare har varit på utbytesstudier eller Erasmuspraktik genom Stockholms universitet och därför kan dela med sig av sina erfarenheter från sina studier eller praktik utomlands.

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70