Det krävs minst ett års studier (60hp) innan det kan bli aktuellt att åka utomlands.

Från läsåret 2014/15 har institutionen utbytesavtal genom Erasmus+ programmet med följande universitet:

Studierna vid partneruniversiteten är avgiftsfria. Ett utbytesavtal innebär att studieresultaten tillgodoräknas vid hemuniversitetet förutsatt att kurserna stämmer överens med kraven från institutionen.

Mer information om stipendium för studier Erasmus+

Koordinator vid institutionen är Anne Hofmann, telefon 08-16 33 80, mail: anne.hofmann@su.se