Arkeologiska forskningslaboratoriet har sedan läsåret 1999/2000 publicerat CD-uppsatser i fulltext (pdf) på webben. Dessförinnan trycktes de samlade uppsatserna varje läsår i två gemensamma volymer (läsåret 94/95 fram till 98/99). Äldre uppsatser än så duplicerades var för sig.

Fulltextuppsatserna finns numera upplagda i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet), en databas där den som är inskriven vid Stockholms universitet ska spika och publicera hela sin avhandling, rapport eller uppsats. Diva är ett samarbete mellan flera svenska universitet. Senaste årets uppsatser finns tillgängliga under Uppsatser i DIVA i vänstermenyn. Under en övergångsperiod hösten 2006 är tillgängligheten till uppsatser från 99/00–04/05 tyvärr begränsad, men om du är intresserad av en specifik uppsats kan du kontakta Gunilla Eriksson, e-post gerik@arklab.su.se, så mejlar vi över en pdf-fil.

 Om du vill beställa äldre tryckta uppsatser kontaktar du AFL, Wallenberglab, Stockholms Universitet, 106 91 Stockholm; telefon 08-16 21 77; fax 08-674 73 66; e-post: MWJ@arklab.su.se. De kostar 34 kr inkl. moms per tryckt volym. Porto tillkommer.

Sök publikationer Stockholms universitet

Uppsatser Laborativ arkeologi 1976-2004 (34 Kb)

Uppsatser Laborativ arkeologi från 2005 (16 Kb)