Andersson, Erik. 2015. Sjöbergs fornborg och Täbys storgårdar. Om relationen mellan bygd och borg under mellersta järnåldern i Uppland.

Calleberg, Kerstin. 2015. Varför har vissa kvinnor begravts med ringspänne på vikingatidens Gotland?

Ericsson, Karoliina. 2015. Strimmig keramik och höjdbosättningar från yngre bronsålder/äldsta järnåldern En jämförelse mellan östra Mellansverige och Finland.

Fröjd, Maja. 2015. Vikingakvinnan. Båtgravar, kammargravar, brandgravar - Vilken roll hade den vikingatida kvinnan i Västmanland?

Jakobsson, Amanda. 2015. Runstenarnas Ragnfrid. Kvinnans makt och inflytande i 1000-talets Uppland.

Lindell, Sofia. 2015. Med döden i porten. Om begravningar i sydvästportar under vikingatid i Uppland.

Lindström, Marie. 2015. Forntidens föremål i ett nutida utställningsrum. Om Historiska museets förmedling av guld-, silver- och bronsföremål i utställningen Guldrummet.

Sköldhammar, Jenny. 2015. Att vara kristen eller att icke vara, det är frågan! - en studie kring företeelsen synkretism under vikingatiden i Mellansverige.

Strand, Thomas. 2015. Vikingatida ryggknappsspännen från Gotland. Från depå till grav.
Södergren, Olle. 2015. Dokumentation av metalldetektering. En nulägesanalys av uppdragsarkeologin i Mälardalen.

Willfors, Johanna. 2015. Skateholmsgåtan - Kan man döma hunden efter graven? En studie av hundgravarna vid Skateholm, Trelleborg, Skåne.

Åkesson, Emil. 2015. Förtryckets befästningar. Borgarna som måltavlor under Engelbrekts-
upproret.