Bernhus, Dennis. 2014. Krigaren och valkyrian. Rika vikingatida män och kvinnor på gravfältet Gällungs i Väskinde på Gotland.

van Eelen, Emma. 2014. Stormansgårdar i Västernorrland. En studie om gårdsbebyggelsen i Själevad socken vid övergången från mellersta till yngre järnålder.

Engdahl, Jennie. 2014. Resan till andra sidan. En studie av barngravar från järnåldern på Öland.

Ghattas-Lama, Elias. 2014. Husfru i båt och kammare.

Green Jungstedt, Isolde. 2014. Att förstå Enköping. Kyrkor, runstenar och ny arkeologi sätter tillbaka åldern för “Sveriges närmaste stad”.

Holmene, Patrick. 2014. Skara före Skara. Fanns här en centralplats under järnåldern?
Hällström, Zandra. 2014. Medelpads kuströsen - två tider, två samhällen.

Jangi, Ashti. En analys av sasanidiska och arab-sasanidiska mynt i Uppland, deras ursprungs-kontext och införsel till Sverige.

Jönis, Rosanna. Forntidens brytpunkter i nutidens östra Tören.


Kuhn, Elina. 2014. Frubergen och freyjakulten Freyjas heliga berg under yngre järnåldern.

Maldonado, Gonzalo. 2014. “Félag” – en studie utifrån gotländskaoch norrländska mynt.

Matsenius, Daniel. 2014. Det levande träet. En granskning av tolv antropomorfa och abstrakta träfigurer i tio jylländska våtmarker.

Puhakka, Nina. 2014. Tidsresan. Rekonstruktion av järnåldersmiljöer och deras arkeologiska förankring.

Rengholt, Linus. 2014. Slaget vid Gestilren. En arkeologisk och militärhistorisk analys.

Roos, Denise. 2014. Människor deponerade i våtmark och grav En analys av äldre järnålderns och vikingatidens deponeringstraditioner.

Östling, Tove. 2014. Av sten är du kommen...Om den tidigmedeltida sandstensindustrin på Storsudret på södra Gotland.