Ingers, Ellen. 2013. Vikingatida fjällgravar i Jämtland. Jägare, krigare eller smeder?

Klang, Adrian. 2013. Plundring av skattfyndsplatser i Sverige. En studie med utgångspunkt
från Gotland.

Kollin, Peter. 2013. Huvudgård och tingsplats. Vaxtuna och Sätterringen under järnåldern i
Seminghundra härad, Vallentuna.

Larsson, Sabina. 2013. Heliga vatten. Vattencentrerad kult och vattnets symbolik under
Skandinaviens kristnande.

Lindqvist, Jessica. 2013. Från jägare till bönder. Hur en urbefolkning i Västerbotten har
utvecklats och en kulturdualism vuxit fram.

Nordin, André. 2013. Mellan hav och berg. En undersökning av mesolitiska kvartsplatser vid
Gladö, Huddinge sn, Södermanland.

Olofsson, Sandra. 2013. Barn i utställningsrummet – en studie om hur museer framställer
barn och deras materiella kultur.

Pilgren, Ludvig. 2013. Borg, berg och bygd. Selaötraktens fornborgar under den mellersta
järnåldern.

Rahm, Annabell, 2013. Jordbruk och järnproduktion i Jämtland. Två näringar i södra
Storsjöbygden under folkvandringstid.

Svensson, Tina. 2013. Handelsplatsen Ayutthaya. Konflikter mellan forntid och nutid i
Thailand.

Wing, Laila. 2013. Metallsökning – hot eller tillgång. Jämförelse mellan lagstiftning och
praktik gällande metallsökning i Sverigen och Danmark.