Aronsson, Jessica. 2012. Talande ornamentik. Punktcirklar på artefakter från det vikingatida Gotland.

Bergström, Philip. 2012. Bromma under följets tid. Fornborgen i Bromsten, gravfältet i Beckomberga-Råcksta och stensträngsbebyggelsen i Karsvik under mellersta järnåldern.

Boman, Emma. 2012. Gravlagda på lodjursfällar – en kvinnlig företeelse?
Brottman, Madelen. 2012. Från Tuna till Liunga. Övergången från yngre järnålder till tidig medeltid i Linköping.

Fast, Malin. 2012. De norska grottmålningarna och ljuset.

Funegård Viberg, Oscar. 2012. Fängslande begravningar. En studie av påmage-gravar på Gotland under vikingatiden.

Grigoriadou, Stella. 2012. Det medeltida Alvastra före klostret – en jämförande analys av profana stenbyggnader från 1100-talet.

Gustavsson, Christian. 2012. Hökens galge. En undersökning av rovfågelgravar i Sverige med kvinnor i fokus.

Jonsson, Rebecka. 2012. Langobardiska reliefspännen – en jämförande studie av langobardiska gravar och gravar från Norden.

Karlsson, Joel. 2012. Ofria omnämnda på runstenar i det vikingatida Sverige.

Kashuba, Natalia. 2012. The Neolithization of Ukraine.

Krooks, Beatrice. 2012. Stenålder i Hölö. En studie av lösfynd och landskap från mesolitikum fram till bronsålder.

Körlinge, Max. 2012. Eskilstunakistornas bruk och återbruk. Tidigkristna gravmonument i Östergötland under medeltiden.

Lehtilä, Juuso. 2012. Runstenarna i Sollentuna härad. Om släkt och samhälle under sen vikingatid.

Nohrstedt, Matilda. 2012. Fjättrar under vikingatid och medeltid i Sverige. Spår av ofria människor eller vedergällning?

Snell Redon, Antonio. 2012. Hölös två kyrkor. Deras relation till vikingatiden och Södermanlands sockenbildning.

Östergren, Eric. 2012. Öpir, en runristare eller flera? En språklig och arkeologisk studie av de vikingatida Öpir-stenarna från och kring Uppland.

Östlund, Stefan. 2012. Gåseborg i bygdens periferi. En studie av fornborgen RAÄ 62 i Järfälla och dess omland.