Ahlqvist, Tom Oden. 2011. Frötuna, Håtuna och Fornsigtuna. En uppsats om tre tunagårdar i Uppland och deras betydelser mellan 200-1000 e. Kr.

Andersson, Ida. 2011. Livets och Dödens skepp. En studie om betydelsen av och forskningen kring skeppssymboliken under bronsåldern.

Ekman, Michelle. 2011. Kopparsviksdvärgen som människa eller väsen? - En studie om gränsöverskridare i vikingatidens mytologi och verklighet utifrån ett queerperspektiv.

Eriksson, Sarah. 2011. Moneta Daniæ. En studie om Kristian I, Hans och Kristian II; deras danska myntning och var dessa mynt hittats inom det medeltida Sverige.

Fridh, Susanne. 2011. Mer än en skärv! En studie av den danska myntningen hos unionskungarna Erik av Pommern och Kristofer av Bayern och hur dessa mynt återfinns i svenska fyndkontexter.

Gustafsson, Patrik. 2011. Birkas barn - En studie om social stratifiering på Birka.
Hillborg, Jessica. 2011. Kvinnan i Fyrkat. En detaljstudie av den vikingatida kvinnograven nr 4 i Fyrkat, Danmark.

Homeister, Anne. 2011. Värings skepp och Östergötlands utlandsfararstenar.

Johansson, Lynn. 2011. Visa tänderna. En genusteoretisk studie av tandmodifieringens betydelse under vikingatid utifrån exemp-let Kopparsviks gravfält, Gotland.

Jonsson, Thobias, 2011. Rösens slut och gravfälts början. Fornlämningar från den yngre bronsåldern och järnåldern i Sandemarområdet på sydöstra Södertörn.

Landfeldt, Ebba. 2011. Nora, Ekeby, rinkeby och Berga. Relationen mellan fyra vikingatida gårdar i Danderyd.

Lexerius, Glen. 2011. Jarlabanke U 150, EN RUNSTEN FÖR MYCKET?

Litzell, Christoffer. 2011. Stockholms malmar. Expansion, religion och makt uttryckt i materiell kultur under 1600-talet.

Roman, Emma. 2011. Segregationen på medeltida kyrkogårdar. En inblick i Västerhus och Löddeköpinge kyrkogård.

Rosengren, Helena. 2011. En feodal manifestation: SUNDBOHOLM - en kvalitativ studie av en medeltida sätesgård i Bälingen socken, Södermanland.

Sjöberg, Henrik. 2011. Håkon Jarl och tusentalets Mälardalen.

Stenqvist, Elin. 2011. Hägnadsidén under yngre bronsålder. En studie av hägnade berg i och kring Huddinge socken.

Wennberg, Fredrik. 2011. Det befästa Värmland. En jämförande studie av Värmlands medeltida borgar och sätesgårdar.

Widegren Lundin, Lisa. 2011. Efter fornborgarna... En granskning av Stenbygårdarnas koppling till fornborgarna och periodskiftet 550 e. Kr.

Visser, Marieke. 2011. Hunebedden i Nederländerna. Uppkomst, placering och betydelse.