Ariz, E. Fikriye. Tre skatter från kalifens rike upphittade i Oman, Turkiet och Finland. Skatterna från Sinaw, Denizbaci och Svedjelandet.

Bjuhr, Jessica. Depåfyndet från Erikstorp. Sammanhang kring en rik ädelmetalldepå från sen vikingatid i Östergötland.

Furugård, Therese. Ales stenar. Monumentet och debatten.

Furukvist, Richard. Det vendeltida Åhus - Centralplats, hantverksplats, eller? En studie över platsens funktion och relation till övriga Skåne.

Granlund, Fredrik. Pionjärer i stenålderns Sverige. En jämförande studie av kolonisationsprocesser i Skåne och östra Mellansverige.

Haking, Linn. Megalitgravarna på Gotland. En studie av två dösars placering i relation till stenålderslandskapet.

Jäderlund, Andrea. Vikingatida expansion och medeltida kolonisation i Österåkersområdet, Uppland.

Lindström, Magnus. Ryska fynd med vikingatida mynt präglade i Skandinavien.

Olovsson, David. Snäckhamnens arkeologi. En undersökning av snäckplatser i Stockholmsområdet.

Romanova, Anna. Kvinnor och kulturell identitet. Exempel utifrån kvinnogravar med skandinaviska föremål från vikingatiden i Ladogaområdet i Rus´.

Rosengren, Theresia. Monumentala markörer. En studie av bronsålderns storrösen i Misterhult och på Öland.

Sandell, Evelina. Dynamiska hällar i dramatiska landskap. Flatruets hällmålning i Tännas socken, Härjedalen.

Sandesten, Stefan. Tre gånger Tuna? Om järnålderns storhögar vid nedre Ljungan i Medelpad.


Sandquist, Siri. I graven lagt. Könsbedömning av dubbeltydiga gravar under vikingatid.

Strandberg, Caroline. De dödas plats. -En diskussion kring återbegravning av mänskliga kvarlevor.

Tanner, Gregory. The Late Neolithic Stone Cists of Göteryd Parish, Sweden.

Trepp, Victoria. Vilka var bronsålderns kvinnor? En studie av kvinnors genus och sociala status utifrån föremål i gravar från äldre bronsåldern.