Studentuppsatser test

Publicera uppsatser i DIVA

DiVA (Digitala vetenskapliga arkivet) är en databas för fulltextpublicering av avhandlingar och andra vetenskapliga texter. Databasen har utvecklats av Uppsala universitetsbibliotek.

Vid Institutionen för Arkeologi och antikens kultur kan du som student publicera uppsatser och examensarbeten på kandidat och master-nivå i DiVA. Det går också bra att bara lägga upp ditt abstrakt.

Gå in på DIVA:s webpubliceringsvertyg och mata in de uppgifter som efterfrågas. Lathund för hur du ska göra: Lathund för studenter (733 Kb)

Vill du lägga upp hela uppsatsen (fulltext) måste denna vara i PDF-format. Om du behöver hjälp med konverteringen av din uppsats till pdf kan du få hjälp från studentexpeditionen.

Vill du söka efter uppsatser, avhandlingar och/eller artiklar,
se DIVA portal.

 
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Våra program och kurser

Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70