Engdahl, Jenni. Varför vi? En studie av undersökta vi-platser från järnåldern i Sverige.

Jangi, Ashti. Sasanider och umayyader i ett bortglömt Europa. Äldre orientaliska mynts spridning från sydost till nordväst genom den del av Europa som ännu inte skrivit sin historia.

Puhakka, Nina. Digital Archaeology. The embodied visitor experience.

Råhlander, Moa. How beads come together. Late Iron Age glass beads as past possessions and present sources.