STARK (Stockholms arkeologer) är en studentförening från Stockholms universitet som innefattar studenter inom arkeologi, osteologi, laborativ arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, marinarkeologi och numismatik från både Stockholms universitet och Södertörns högskola. Vi arbetar för att skapa en gemenskap på institutionen och skapa sociala band mellan människor med liknande intressen. Vi anordnar pubkvällar, exkursioner, föreläsningar och mycket annat för våra medlemmar. 

Genom att studera arkeologi på någon av ovan nämnda utbildningar så är du automatiskt medlem i STARK och för att enklast ta emot information om oss och våra evenemang kan du gå med i vår facebookgrupp, mejla oss, ta en titt på någon anslagstavla på institutionen eller fråga någon i styrelsen. 

Gå gärna med i vår facebookgrupp: STARK (Stockholms arkeologer)

Följ oss på instagram: stockholms_arkeologer

Mejla oss: stark.stockholms.arkeologer@gmail.com

Det är bara att höra av dig om du har några funderingar!

 

Ordförande: Amanda Patriksdotter

Vice ordförande: Elisabeth Ericson

Sekreterare: Fanny Bengtsson

Kassör: Isolde Green Ljungstedt

Klubbmästare: Erik Vajking

Nöjeskreatör: Cecilia Nilsson 

Vice nöjeskreatör: Sara Wisén

Ledamot: John Lind

Ledamot: Askur Ingvaldsson

Ledamot: Erik Andersson