Ämnesrådet är det studentråd som är knutet till institutionen för Arkeologi och Antikens kultur. Det är ett forum för studenterna på både grund- och avancerad nivå för att påverka utbildningen och miljön på institutionen.

Ämnesrådet är gemensamt för ämnena Antikens Kultur och Samhällsliv, Allmän Arkeologi, Laborativ Arkeologi samt Osteoarkeologi. Alla som studerar vid institutionen är välkomna att delta på möten som Ämnesrådet håller en gång i månaden. Ett av syfterna med Ämnesrådet är att förbättra kvaliteten hos studietiden för studenterna. Vi hjälper gärna till att medla i möjliga obekväma situationer med anställda vid universitet och hjälpa till med andra funderingar som studenter har.

Har ni funderingar över något, som STARK eller engagemang i styrelsen, är ni varmt välkomna att mejla.

E-post till Ämnesrådet
ark.su.studentrad@gmail.com

Ordförande: -
Vice ordförande: Eline Røsseng
Sekreterare: Sebastian Wärmländer
Kassör: Ebba Holm