2019

Birka

Seminariegrävning på Birka

Seminariegrävningen för studenter vid det arkeologiska forskningslaboratoriet ägde rum i Birka där man, även i år, undersökte den förmodade sträckningen av Birkas stadsvall i Svarta jorden.

Seminarieutgrävning i Jordbro

Seminariegrävning i Jordbro

Arkeologistudenterna hade även i år sin seminariegrävning i Jordbro.

Våra program och kurser

Till utbildningskatalogen

STUDENTKONTAKT

Studievägledare
studievagledare@ark.su.se
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre
eller
tfn 08-16 11 54
Mån-Tors

Studentexpedition
studentadm@ark.su.se
tfn 08-16 33 80
eller
tfn 08-16 31 34
Mån-Fre

Studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 21 78

Ställföreträdande studierektor
studierektor@ark.su.se
tfn 08-16 33 70