Gravfältet i Jordbro är det största från äldre järnålder i Mälardalen. Vid årets undersökning grävdes två stensättningar, gravar, ut, och vi undersökte dessutom en yta intill gravfältet som visade sig innehålla spännande lämningar av verksamheter som förmodligen är samtida med gravfältet.

 

Du hittar även information om grävningen på facebook: Jordbrogrävningen- en arkeologisk undersökning på Jordbrogravfältet

 

Bilder från utgrävningen