Undersökningsområdet ligger intill Rösjöns norra ände och har väl bevarade lämningar från äldre järnålder.

Vill du veta mer och vara med på uppdateringarna från dag till dag?! Följ gärna med oss ut på utgrävningen på facebook via gruppen Expedition Påtåker.