Seminariegrävning i Korsnäs
 

2012 grävde 45 studenter vid Korsnäs i Grödinge. Grävningen pågick mellan 2 och 25 maj.