Under maj 2011 kommer studenter från Institutionen för arkeologi att utföra arkeologiska undersökningar vid stenålderslokalen i Korsnäs, Grödinge socken.


Grävningarna 2011 är avslutade. Utställning om grävningen är måndag 30 maj, klockan 13 i seminarierummet 334, plan 3, Wallenberglaboratoriet, Lilla Frescativägen 7.
Välkomna.