Urvalet till masterprogrammet baseras på en sammanvägd bedömning av uppsatsarbetets kvalitet samt ett personligt motivationsbrev på högst 5000 tecken inklusive mellanslag.

Instruktioner för motivationsbrev i samband med ansökan till Masterprogram i arkeologi:

Vid ansökan till Masterprogrammet i arkeologi ska bifogas ett personligt motivationsbrev. I det ska du kortfattat redogöra för planeringen av dina studier dels genom att reflektera bakåt, hur du lagt upp dina tidigare studier och dels hur du tänker dig den vidare progressionen med Masterprogrammet. I brevet ska du också tala om vad syftet är med din utbildning, dvs. vad den är tänkt att leda fram till efter avslutad masterexamen (exempelvis forskarutbildning eller arbete inom kulturmiljövården).

Brevet skickas senast 15 april med ansökan till:
Antagningsservice
83382 Strömsund

samt även i kopia till:

Institutionen för arkeologi och antikens kultur
Stockholms universitet
Wallenberglaboratoriet
106 91 Stockholm