Analysmetoder som erbjuds är:

  • Element- och strukturanalys med svepelektronmikroskop (SEM)
  • Analys av kristallina material med röntgendiffraktometer (XRD)
  • Elementanalys med röntgenfluorescens (XRF)
  • Analys av organiska lämningar med gaskromatografi med masspektrometri (GC-MS)
  • Isotopanalys av kol, kväve, svavel & strontium
  • Fosfatanalys och fosfatkartering
  • Konservering av metallföremål
  • 3D-scanning och utskrift i 3D av arkeologiska föremål
  • Materialanalys med fouriertransformerad infrarödspektroskopi (FTIR)


Vid förfrågningar mejla till: info@auxilia.su.se