Arkeologiska undersökningar

Under maj månad gräver arkeologistudenter på platser inom Storstockholms regionen. Under våren 2019 grävde man i Jordbro och här berättar utgrävningsledaren Jan Apel om 2019 års utgrävning.

Under tre år (2009-2011) var man i Korsnäs och grävde. Här samanfattar Anders Carlsson de tre säsongerna resultat.

Studenter vid det Arkeologiska forskningslaboratoriet gräver även de under maj månad. 2016 års utgrävning ägde rum vid Påtåker I Sollentuna kommun. Här berättar utgrävningsledaren Sven Isaksson om de arkeologiska undersökningarna.

Professor i ostearkeologi Jan Storå berättar om utgrävningarna i grottan Stora Förvar på Stora Karlsön (2014). Utgrävningarna vittnar om ett rikt djurliv under tusentals år.

Professor Kerstin Lidén och forskaren Andreas Viberg, båda vid det Arkeologiska forskningslaboratoriet, berättar om Arkeologi i Lappland (2011).

Atlasprojektet

Atlasprojektet är ett projekt om förhistoriens människor som leds av Anders Götherstöm och är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Uppsala universitet med stöd från Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond och Europeiska forskningsrådet. Ett av resultaten som fått stor spridning är den krigargrav på Birka som alltid antagits innehålla en man, men visade sig innehålla en kvinna (2018).

Professor Anders Göthersröm intervjuvas om en nyfunnen grottmålning i Spanien som skapats av neandertalare. Se intervjuven här.

Anders Götherström kommenterar fynden av Homo Luzonensis på Filippinerna i efter fem (TV4).

Aktuellt sände den 26 maj ett reportage om Anders Götherstöms forskningsresa till Somaliland. Anders Götherstöm som arbetar med gammalt DNA (aDNA) är på jakt efter människans äldsta historia och förhoppningen är att de benen som fraktats till laboratoriet i Stockholms universitet är några av pusselbitarna till människans ursprung.

Birka och vikingatid

I Stenarnas berättelse/Arkeologi för nördar 3, visar arkeologen och historikern Sigmund Oehrl sitt arbete med Gotlands bildstenar (2020).

En film producerad av Stockholms universitet för att visa vikingaforskningen utifrån Svarta jorden på Birka (2018). Lena Holmquist och Sven Kalmring berättar för Paul Parker (filmen är på engelska)

Under 2018 filmades även seminariegrävningen vid stadsvallen på Birka. Se Lena Holmquist och studenter berätta om den pågående utgrävningen.

Lena Holmquist, docent vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, som bland annat visar gravplundringar och igenvuxna gravfält på Birka (2015).

Det sensationella drakhuvudet som hittades på Birka under utgrävningar 2015 visas här av Lena Holmquist. Drakfyndet rapporterades det även om på TV4.

Hur var det att leva i Stockholmstrakten under vikingatiden? Studenter från arkeologi och nordiska språk bygger grophus på Gunnes Gård, Upplandsväsby. Vår forskare Nanouschka Myrberg Burström medverkar i filmen (2011). Se filmen här!

Boksläpp

Boken Arktiska spår: Natur och kultur i rörelse, fick i cornatider ha en digital och livesänd bokrelease. Professor Kerstin Lideén är en av författarna och deltog i en paneldiskussion om boken (18 november 2020). Evenemanget går att se på Naturhistoriska museets youtube-kanal.

Humanvetenskaplig miljöforskning

Humanvetenskaplig miljöforskning är en satsning på att samordna och utveckla humanvetenskapliga områdets humanistiska, rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga miljöforskning. Docent Christina Fredengren en av fosrkarna som deltar från Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Här ser ni Christina Fredengrens och Cecilia Åsbergs bidrag  'Checking in with Deep Time: Intragenerational Justice and Care' i symposiet: Deterritorialising the Future: A symposium on heritage in, of and after the Anthropocene. Bidraget är det nionde i talarordningen (14 september 2018).

Se hennes föredrag From Source to sea. Deep Time – Deep waters: Thinking through millennial Sea Level Change, framfört på Bolin Centre for Climate Research,  december 2017.

Kult och religion

Susanne Berndt Ersöz, docent i antikens kultur och samhällsliv (april 2017), presenterade fresker från Gordion vid en konferens "The World of Phrygian Gordion, Royal City of Midas", i Penn Museum (Philadelphia). Lyssna till hennes bidrag “The Painted House at Gordion: Aspects of Architecture and Iconography” (hon är talare nr 2).

Anders Andrén, professor i arkeologi, talar om hur Tors hammare användes under förkristen tid (2015)

Professor Anders Andrén talar på bokmässan om sin bok "Tracing Old Norse Cosmology: The world tree, middle earth, and the sun in archeological perspectives" (2014). Se föredraget här.

Torun Zachrisson föreläser om förkristna spår vid Estuna Kyrka. Föredraget hölls vid ett seminarie om kultplatser anordnat av Stockholm läns museum 30-31 mars 2010.

Torun Zachrisson föreläser om spår av förkristna kultplatser vid Helgö, vid ett semniarie om kultplatser anordnat av Stockholm Läns museum 30-31 mars 2010. Förkristen kult på Helgö Del 1, Del 2  Del 3 och del 4.

Kulturell evolution

Forskarna Magnus Enquist, Centrum för evolutionär kulturforskning, och Gunilla Eriksson, Arkeologiska forskningslaboratoriet, talar om "varför är människan så annorlunda jämfört med djur?" (2018).

Magnus Enquist, professor vid Centrum för evolutinär kulturforskning talar om vad evolutinär kultur är och skillnaden mellan biologisk och kulturell evolution (2013). Lyssna och se filmen här.

Laborativ arkeologi

Föredrag om "Laborativ arkeologi" av Lena Holmquist, docent i laborativ arkeologi, vid Heritage-Science-Sverige (HSS) Forum i november 2018.

Numismatik

Professor i numismatik Jens-Christian Moesgaard berättar om vikingatida myntfynd i Hjälarp. En UR-produktion som sändes dörta gången nen 2 december 2020.

Osteoarkeologi

Under vetenskapsfestivalen i Göteborg (8 januari 2019) berättade postdoktor Sara Gummesson om de människorkranier som hittats i en sjö i Motala.

Forskaren och osteoarkeologen Anna Kjellström, Institutionen för arkeologi och antikens kultur, höll ett föredrag om heliga ben vid Riksantikvarieämbetets höstmöte 2018. Se och lyssna till det intressanta och spännande föredraget.

Samtidsarkeologi

Professor Mats Burström har forskat om så kallade bilkyrkogårdar. Med anledning av detta blev han intervjuvad av SkroTv, se intervjuven här (2015).

Är samtidsarkeologi verkligen arkeologi? Och vad undersöker en samtidsarkeolog? Lyssna på professor Mats Burström intervju om samtidsarkeologi (2014).

Sandby borg

Här berättar Gunilla Eriksson, docent i laborativ arkeologi, om skelettfynden i Sandby borg (2018).

Seminarier

Onsdagen den 27 november häll professor Arne Jarrick sin avslutningsföreläsning inför förestående pensionering. Se Arnes föreläsning här: Vad jag ville, vad jag gjorde... men vad gör jag nu? 

1000 Ancient Genomes

Detta projekt leds av Mattias Jakobsson, Uppsala universitet men består även av Anders Götherström och Jan Storå. Projektet är finansierat av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (2018). En presentation av projektet hittar du här.

Vår forskarstudent Christos Economou föreläser på Institute of Molecular Biology & Biotechnology, Grekland, om  "Applications of ancient-DNA on Scandinavian archaeological material. Disease and migration in the past". Lyssna på föredraget.

 

I samband med Almedalsveckan 2017, debatterades "Varför ska vi lite på vetenskapen?". Professor Kerstin Lidén var en av de inbjudna forskarna.