Innehåll


Gullhögen vid Husby-Långhundra

av Birgit Arrhenius
Högens belägenhet
Orsaken till utgrävningen
Tiden för utgrävningen och deltagare
Uppmätning och yttre besiktning av högen
Utgrävningens förlopp
Högens och gravarnas konstruktion
Koldikenas morfologi
Koldikena och mittrösets koltäckning – datering och relation till gravläggningarna
Gravgåvor
Gravarnas datering
Sammanfattning
Referenser
Tabell
Figurer
Fyndfoton
Huvudprofil 1–2
Översikt över profiler
Fyndlista

Bilaga 1

Traekulsanalyser fra Gullhögen – rapport av Thomas Bartholin

Bilaga 2

PM avseende undersökning av fytoliter ur jordprover tagna i Gullhögen
av Liselotte Bergström

Bilaga 3

Namnet Gullhögen av Karin Calissendorff

Bilaga 4

Konserveringsrapport av Helena Fennö

Bilaga 5

Rapport om fossila växtrester funna i Gullhögen av Ann-Marie Hansson

Bilaga 6

En cirkusbägare samt ytterligare två glas, möjligen härrörande från gruppen Schlangenfädenglas av Lars G. Henricson

Bilaga 7

Osteologisk analys av benmaterialet från Gullhögen av Rita Larje

Bilaga 8

Studies of soil material from Gullhögen, compared with top soils and sediment strata from surrounding areas av Urve Miller

Bilaga 9

Rapport avseende arkeologisk undersökning av stensättningen grav 3 av Sven Isaksson & Birgit Arrhenius

Bilaga 10

Osteologisk analys av benmaterialet från grav 3 av Rita Larje