Under hösten 2009 utförde Arkeologiska forskningslaboratoriet en
seminariegrävning på den neolitiska fornlämningslokalen Raä 447 i
Korsnäs, Grödinge socken, Södermanland. Rapporten, inklusive osteologisk analys, finns här tillgänglig i sin helhet.

Arkeologisk undersökning av Raä 447 i Korsnäs, Grödinge socken, Södermanland september 2009 (6781 Kb)