Rapporter

Rapporter, Arkeologiska forskningslaboratoriet

Fr.o.m. 2005 utges alla rapporter från AFL i en enda serie, Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet, med löpande numrering (ISSN 1653-2910). Rapporterna finns tillgängliga i fulltext som pdf-filer.

Gullhögen

Under åren 1988 till 1993 genomförde Arkeologiska forskningslaboratoritet seminarieutgrävningar i Gullhögen i Husby-Långhundra sn, Uppland. Denna komplexa anläggning rymde många spännande överraskningar som här för första gången redovisas komplett. Rapporten är på 127 sidor och finns här tillgänglig i fulltext i sin helhet (pdf 9,82 MB). I högerspalten kan du även välja att titta på eller ladda hem enbart delar av rapporten.

Beställningar

Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:

anne.hofmann@su.se

Stockholms universitetsbibliotek