De flesta av uppsatserna finns i pdf-format för läsning och utskrift.

Läs mer om det på Numismatiska forskningsgruppens enhetssida.