Arkeologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  4. Publikationer
  5. Skriftserier
  6. Arkeologi
  7. Theses and papers in Archaeology - New Series A

Theses and papers in Archaeology - New Series A

Serien är avslutad.

Editor: Ingmar Jansson

8. KRISTINA CREUTZ. 2003.
Tension and Tradition. A study of Late Iron Age spearheads around the Baltic Sea. (diss)

7. INGMAR JANSSON (ed). 1995.
Archaeology East and West of the Baltic. Papers from the Second Estonian-Swedish Sympostium, Sigtuna, May 1991.

6. HANS GÖRANSSON. 1995.
Alvastra Pile Dwelling. Palaeoethnobotanical Studies.

5. CHRISTIAN LINDQVIST. 1994
Fångstfolkets bilder. En studie av de nordfennoskandiska kustanknutna jägarhällristningarna. (diss)

4. OLA KYHLBERG. 1991.
Gotland mellan arkeologi och historia. Om det tidiga Gotland. 1991.

3. INGER ÖSTERHOLM. 1989.
Bossättningsmönstret på Gotland under stenåldern. En analys av miljö, ekonomi och social struktur. (diss)

2. MAJVOR ÖSTERGREN. 1989.
Mellan stengrund och stenhus. Gotlands vikingatida silverskatter som boplatsindikation. (diss)

1. LARS BLOMQVIST. 1989.
Megalitgravarna i Sverige. Typ, tid, rum och social miljö. (diss)

Bokmärk och dela Tipsa

Beställningar

Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:

studentadm@ark.su.se

Stockholms universitetsbibliotek