Arkeologi

Studies in North-European Archaeology

Serien är avslutad.

10. BO PETRÉ. 1984
Arkeologiska undersökningar på Lovö. Del 4. Bebyggelsearkeologisk analys. (diss)

9. BO PETRÉ. 1984.
Arkeologiska undersökningar på Lovö. Del 3. Gravar, gravfält och boplatser på Lovö, undersökningar 1976-1984.

8. BO PETRÉ. 1984.
Arkeologiska undersökningar på Lovö. Del 2. Fornlämning RAÄ 27, Lunda.

7. BO PETRÉ. Arkeologiska undersökningar på Lovö. 1982.
Del 1. Neolitikum, bronsålder och äldsta järnålder, undersökningar 1971-1980.

6. GUNBORG. O. Janzon. 1974
Gotlands mellanneolitiska gravar.  (diss)

5. ÅKE HYENSTRAND. 1974.
Centralbygd – randbygd. Strukturella, ekonomiska och administrativa huvudlinjer i mellansvensk yngre järnålder. (diss)

4. HANS-ÅKE NORDSTRÖM. 1972.
Cultural Ecology and Ceramic Technology. Early Nubian Cultures from the Fitfth and the Foruth Millennia B.C. (diss)

3. EVERT BAUDOU. 1973.
Arkeologiska undersökningar på Halleby. Del I. Hallebyundersökningen II.

2. SVEN-OLOF LINDQUIST. 1968.
Det förhistoriska kulturlanskapet i östra Östergötland. Hallebyundersökningen I.

1. EVERT BAUDOU. 1960.
Die regionale und chronologische Einteilung der jüngeren Bronzezeit im Nordischen Kreis. (diss)

 

Bokmärk och dela Tipsa

Beställningar

Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:

studentadm@ark.su.se

Stockholms universitetsbibliotek