Tidigare serienamn: Arkeologiska rapporter och meddelanden från institutionen för arkeologi vid Stockholms universitet. Från nummer 21 Stockholm Archaeological Reports - SAR

43. RUNE EDBERG & JOHNNY KARLSSON. 2015.
Isläggar från Birka och Sigtuna. En undersökning av ett vikingatida och medeltida fyndmaterial. Stockholm Archaeological Reports, 43. Stockholm.

42. KIM VON HACKWITZ & TOVE WERNER (red). 2004.
Aktuell Arkeologi VIII.

41. MARTIN RUNDKVIST, CHRISTIAN LINDQVIST & KARL THORSBERG. 2004.
Barshalder 3. Rojrhage in Grötlingbo. A multi-component Neolithic shore site on Gotland.

40. MARTIN RUNDKVIST. 2003.
Barshalder 1. A cementry in Grötlingbo and Fide parishes, Gotland, Sweden, c. AD 1-1100. Excavations and finds 1826-1971. Barshalder 2. Studies of Late Iron Age Gotland. (diss)

39. HANS BOLIN, ANDERS KALIFF & TORUN ZACHRISSON (red). 2001.
Mellan sten och brons. Uppdragsarkeologi och forskning kring senneolitikum och bronsålder.

38. MATTIAS ASPLUND. 2000.
Swedish Seminar Papers in Archaeology 1997-1999.

37. AGNETA ÅKERLUND (red). 1999.
Pågående avhandlingsarbeten vid den arkeologiska institutionen, Stockholms universitet, 1999.

36. PATRIK NORDSTRÖM & MARIE SVEDIN (red).1999.
Aktuell arkeologi VII.

35. CHRISTINA FREDENGREN & ILSE TARSALA (red). 1998.
Aktuell arkeologi VI.

34. MARTIN RUNDKVIST. 1998.
Swedish Seminar Papers in Archaeology 1991-1996.

33. AGNETA ÅKERLUND, STEFAN BERGH, JARL NORDBLADH, & JACQUELINE TAFFINDER (red). 1997.
Till Gunborg. Arkeologiska samtal.

32. NILS RINGSTEDT. 1997.
The Birka Chamber-Graves. Economic and Social Aspects. An analysis based on quantitative methods.

31. MATS BURSTRÖM (red). 1996.
Pågående avhandlingsarbeten vid den arkeologiska institutionen, Stockholms universitet, VT 1996.

30. ANNA MARIA RENCK & EVA STENSKIÖLD (red). 1996.
Aktuell arkeologi V.

29. KATHERINE HAUPTMAN WAHLGREN (red). 1994.
Aktuell arkeologi IV.

28. JAN PEDER LAMM & JON EJNAR SPETZ. 1994.
Swedish Seminar Papers in Arhcaeology 1981-1990.

27. MATS BURSTRÖM. 1993.
Mångtydiga fornlämningar. En sudie av innebörder som tillskrivits fasta fornlämningar i Österrekarne härad, Södermanland.

26. MATS BURSTRÖM (red). 1993.
Pågående avhandlingsarbeten vid den Arkeologiska institutionen, Stockholms universitet, VT 1993.

25. ÅKE HYENSTRAND & ANNA TOMASDOTTER-JAKOBSSON (red). 1992.
Forntid i förändring. Aktuell arkeologi III.

24. ÅKE HYENSTRAND. 1989.
Sverige 989. Makt och herravälde I.

23. MATS BURSTRÖM. 1989.
Arkeologiskt perspektivmedvetande.

22. ÅKE HYENSTRAND. 1989.
Socknar och stenstugor. Om det tidiga Gotland.

21. ÅKE HYENSTRAND (red). 1988.
Samhällsteori och källmaterial – aktuell arkeologi II.

20. MICHAEL OLAUSSON. 1988.
Gravfält från romersk järnålder vid Ådalen i Angarnsjöområdet. Raä 68 Hacksta, Össebyarns sn., Uppland.

19. BO PETRÉ (red). 1987.
Bebyggelsearkeologiska exempel. Mälarområdet, Skåne, Östergötland: rapport från en föreläsningsserie våren 1986.

18. NILS RINGSTEDT. 1987.
Varuutbyte och handel i arkeologiskt perspektiv. En forskningsanalys från konsumenternas synpukt: teroetisk del.

17. ÅKE HYENSTRAND (red). 1984.
Bronsåldersforskning kring aktuella projekt.

16. JAN PEDER LAMM. 1984.
Swedish Seminar Papers in Archaeology 1976-1980.

15. ROGER BLIDMO. 1984.
Provundersökning av stenåldersboplatser och några tolkningsproblem.

14. OLA KYHLBERG. 1983.
Metoder och riktlinjer för uppsats i Påbyggnadskurs i arkeologi. (I).

13. ÅKE HYENSTRAND. 1983.
Kulturlandskap och bebyggelsehistoria – kring ett forskningsfält med exempel från forntid och medeltid.

12. OLA KYHLBERG. 1982.
Arkeologi i Norden under 1900-talet. En bibliografisk analys av doktorsavhandlingarna från 1897 -.

11. OLA KYHLBERG. 1982.
Uppodling, överodling och bortodling. En metodstudie.

10. CLAES-HENRIC SIVEN. 1982.
Metoder för beräkning av förhistoriska populationer.

9. MICHAEL OLAUSSON & BO PETRÉ. 1982.
Angarnssjöprojektet. Projekt och fältkurser 1977-81. Delundersökning av RAÄ 230, 231, gravfält, husgrund och fornborg, Olhamra gård, Vallentuna sn, Uppland.

8. GÖRAN BURENHULT. 1981.
The Carrowmore Excavations. Excavation Season 1981.

7. GÖRAN BURENHULT. 1980.
The Carrowmore Excavations. Excavation Season 1980.

6. OLA KYHLBERG. 1980.
Helgö och Birka. Arkeologisk-topografisk analys av grav- och boplatser.

5. BO PETRÉ. 1978.
Rapport. Delundersökning av fornlämning 56, Hemmet, Lovö sn, Uppland.

4. ARKEOLOGISKA FORSKNINGSLABORATORIET. 1977.
Laborativ medeltidsarkeologi. 3 fyndrapporter.

3. HANS BROWALL. 1975.

Metrisk dokumentation.

2. SVERKER JANSON. 1974.
Fornminneslagens anda och mening.

1. JAN PEDER LAMM. 1972.
Undersökningar på Lovö 1958-1968.