Arkeologi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för arkeologi och antikens kultur
  4. Publikationer
  5. Skriftserier
  6. Arkeologi
  7. Stockholm Archaeological Reports Field Studies

Stockholm Archaeological Reports Field Studies

9. ARNBERG, ANNA & RUNDER, JOHAN med bidrag av Windelhed, Bengt; Storå, Jan; Molnar, Petra; Olson, Carina ; Heimdahl, Jens; Melsted, Gudbjörg; Hlín Valdimarsdóttir, Inga; Holmquist, Lena & Klockhoff, Margaretha. 2012. Karsvik. En platåhusmiljö i Norra Ängby. Stockholm 226 och Bromma 66:1–3, 109:1, Bromma socken, Uppland. Rapport.

8. ÅKERLUND, AGNETA; RISBERG JAN; Hammar, DAG; WIKELL, ROGER; LUTHANDER, ANN; PETTERSSON, MATTIAS; ANDERSSON, HELENA & ASPLUND MATTIAS. 2002.
Projektet Människan i det tidiga landskapet. Inventeringar i höglänta skogsområden i nordvästra Södermanland, sydöstra Närke och nordöstra Östergötland. Rapport.

7. BACK DANIELSSON, ING-MARIE. 2000.
Härjad hög i Hallunda. Arkeologisk undersökning av anläggning 34 från yngre järnålder på gravfält RAÄ 75, Hallunda, Botkyrka sn, Södermanland. Rapport.

6. SKYLLBERG, EVA. 1998.
Hyttor i Södermanland. Arkeologiska delundersökningar av medeltida hyttområden i Tuna bergslag och i området kring Åkers Styckebruk. Rapport.

5. LANNERBRO, RAGNAR. 1997.
Det södra fångstlandet. Katalog. Del III. Övre Österdalsälven.

4. BURENHULT, GÖRAN. 1996.
Digital teknik inom arkeologin.

3. LANNERBRO, RAGNAR. 1992.
Det södra fångstlandet. Katalog. Del II. Oreälven.

2. LANNERBRO, RAGNAR. 1991.
Det södra fångstlandet. Katalog. Del I. Vanå.

1. PETRÉ, BO. 1990.
Arkeologisk undersökningsteknik. Exempel på metoder och dokumentation vid arkeologiska undersökningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Beställningar

Om du önskar beställa avhandlingar, böcker tillhörande en av institutionens skriftserier eller uppsatser skicka din beställning till:

studentadm@ark.su.se

Stockholms universitetsbibliotek