Editor BO PETRÉ, Director of the Lovö Project

Nr 10. 2011. BO PETRÉ.
Fornlämning RAÄ 28, Söderby, Lovö sn, Up. Gravfält från vendeltid och vikingatid samt några gravar och boplatslämningar från bronsålder.
Nr 10 2012 Fornlämning RAÄ28 (49675 Kb)

Nr 9. 2010. BO PETRÉ.
Fornlämning RAÄ 34, Lunda/Berga, Lovö sn, Up. Gravfält från vikingatid, äldre järnålder och yngre bronsålder samt boplatslämningar från bronsålder.
Nr. 9. 2010,Fornlämning RAÄ 34 (33838 Kb)

Nr 8. 2000. BO PETRÉ.
Gravfältet Raä 87, Söderby, Lovö sn, Up. Ett gravfält från yngre vendeltid.
Nr 8 Raä 87 (8521 Kb)

Nr 7. 1999. BO PETRÉ.
Gravfältet Raä 16, Söderby, Lovö sn, Up. Ett familjegravfält från yngre järnålder.
Nr. 7. 1999, Gravfältet Raä 16 (8462 Kb)

Nr 6. 1999. BO PETRÉ.
Gravfältet Raä 13, Söderby, Lovö sn, Up. Ett gravfält från yngre järnålder med två familjer.
Nr. 6. 1999. Raä 13 (15384 Kb)

Nr 5. 1997. BO PETRÉ.
Fornborgen på Lovö. Ett undersökt schakt genom borgvallen.
Nr 5 1997 Fornborgen (3519 Kb)

Nr 4. 1996. BO PETRÉ.
Raä 102. Ett schakt genom den gamla Lundagården, Lovö sn. Up.
Nr. 4. 1996. Raä 102 (2670 Kb)

Nr 3. 1996. BO PETRÉ.
Raä 9 Ö, Söderby, Lovö sn, Up. En undersökt stensättning från äldre järnålder på ett nyupptäckt gravfält.
Nr 3. 1996. Raä 9 Ö (5556 Kb)

Nr 2. 1996. BO PETRÉ.
Raä 15, Lunda, Lovö sn, Up - ett undersökt röse i krönläge samt ett schakt intill ett kvartsbrott vid Raä 16.
Nr.2. 1996. Raä 15 (6645 Kb)

Nr 1. 1996. BO PETRÉ.
Raä 89, Söderby, Lovö sn, Up. En undersökt skärvstenshög.
Nr.1. 1996, Raä 89 (12128 Kb)