Daimien Huffer från Institutionen för arkeologi och antikens kultur och Shawn M. Graham från Carleton University och har tilldelats medel, från Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC).

Deras projekt har titeln: Understanding the trade in human remains with machine learning and neural networks.