Vi gratulerar Anna Sörman och Jonas Monié Nordin till deras lyckade projektansökningar.

Anna Sörman, 900 000kr, från Berit Wallenbergs stiftelse till projektet ”Närkejärn och medelhavsbrons”.

Jonas Monié Nordin, 1 442 000 kr från Berit Wallenbergs stiftelsen till projektet ”The Sámi Middle Ages in Central and Middle Sweden: A Historical-Archaeological Examination”.