Georadarmätningar Askahögen Foto: Martin Rundkvist
Georadarmätningar Askahögen Foto: Martin Rundkvist

Askahögen har tidigare ansetts vara en grav men nu kan mätningar visa att det är grunden till en stor byggnad som ligger på toppen av kullen. Hallen som sannolikt dateras till vikingatiden var förmodligen hemvist för en kungafamilj vars gravar tidigare har grävts ut i närheten. Byggnaden var ett bostadshus men man använde det troligtvis även till riter, möten och gästabud.

– Byggnaden har paralleller i flera av den tidens högstatusmiljöer, ibland annat Fornsigtuna vid Mälaren och Lejre i Danmark. Störst likhet uppvisar dock huset med ett nyligen utgrävt hallhus vid Gamla Uppsala kyrka. En mycket likartad planlösning indikerar nära kontakter mellan platserna, menar Martin Rundkvist vid Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet.

Hallhuset i Gamla Uppsala finns rekonstruerat online. Byggnaden i Östergötland har varit omkring 14 meter bred mellan ytterväggarna, den har haft dubbla väggar och fyra ingångar. Resultaten indikerar också spår efter en härd i mitten av huset.

– Undersökningen visar att icke-förstörande geofysiska undersökningar kan vara mycket kraftfulla redskap för att undersöka liknande husgrunder på andra platser. De ger även möjlighet att grovt datera hus utan att kostsamma utgrävningar behöver genomföras, säger Andreas Viberg vid Arkeologiska forskningslaboratoriet på Stockholms universitet som har genomfört mätningarna.

Anledningen till att man tidigare har trott att Askahögen var en grav är att de flesta stora högar är just gravar. Skillnaden här är att den är oval och har platt topp vilket inte är fallet med vanliga gravhögar. Det har dock inte hindrat arkeologerna från att se den som en hög. Det hela försvårades även av att de som byggde högen förmodligen tagit materialet till den från ett äldre gravfält i närheten.

Artikeln om mätningarna publicerades idag i tidskriften Archaeological Prospection

 

Mätningar har gjorts med hjälp av georadar, en icke-förstörande geofysisk metod.
Mätningar har gjorts med hjälp av georadar, en icke-förstörande geofysisk metod.

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer

Askahögen och Elias Brenners guldmynt (1127 Kb)

Askahögen är platsen för ett maktcentrum

Viking feasting hall discovered in Sweden by archaeologists

 

För ytterligare information

Om arkeologisk geofysik
fil.dr. Andreas Viberg, Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet, tfn 08-16 45 90, mobil 070-489 79 15, e-post andreas.viberg@arklab.su.se

Hemsida

 

Om det vikingatida Östergötland
fil.dr. Martin Rundkvist, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Umeå universitet, mobil 070-929 56 28, e-post martin.rundkvist@umu.se
Blogg