Stig Ramel gick ur tiden 2006. Med generöst bistånd från Kjell och Märta Beijers stiftelse kunde priset till hans minne instiftas redan samma år. Detta pris, som uppgår till 30 000 kronor, tilldelas en gång om året en person som i Stig Ramels anda utgivit verk eller gjort en insats av särskilt värde eller intresse för historieintresserade.
Årets pris tilldelas Anders Andrén, professor i arkeologi vid Stockholms universitet.
Anders Andrén har i sin forskning varit huvudsakligen inriktad på medeltidsarkeologi. Han har ägnat sig åt stadsarkeologi, religionsarkeologi och historisk arkeologi i ett globalt perspektiv.

Juryns motivering:
Med idérikedom, stilistisk talang och en förmåga att låta de arkeologiska fynden tala med de historiska källorna, ger Anders Andrén en rikare bild av det han skildrar, vare sig det är medeltida stadsgrundningar i Danmark eller den fornnordiska kosmologins utveckling.  Han är professionell akademiker men har också kunnat delge en bredare publik sina forskningsrön, såsom till exempel i boken Det medeltida Gotland.
Kunnigt och stimulerande korsar han traditionella ämnesgränser och placerar därmed kunskapen i större och intresseväckande sammanhang, vilket är just en insats av värde för historieintresserade – och i Stig Ramels anda.