Sommarkurserna Fältarkeologi i etruskernas land samt Avancerad fältkurs i etruskernas land  avslutade på fredagen den 15 augusti sina undersökningar på plats i Volterra. Det övergripande målet för årets kampanj var att börja bygga ett stadsGIS. Information till detta har samlats in bland annat med hjälp av georadar, fotogrammetri och GPS. Årets undersökningar har företagits på den romerska teatern, Volterras akropol, kyrkan San Giusto och den etruskiska stadsmuren. Kartläggningen av Volterras arkeologiska lämningar sker i samarbete med Volterras kommun och Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana.

Fältundersökningarna bedrevs under ledning av Arja Karivieri, Lena Holmquist, Andreas Viberg, Ulla Rajala och Maria Lowe Fri.