Observera att endast utbildningar där det kan finnas platser kvar öppnar för sen anmälan. Du anmäler dig som vanligt via antagning.se. 

Om du redan har sökt 12 alternativ i den ordinarie anmälningsperioden kan du söka ytterligare 8 efter urval 2. Stockholms universitet tar inte bort några sökalternativ från din anmälan.  

Har du blivit struken från en utbildning du sökt i tid för att du är obehörig, men nu är behörig, kan du göra en återanmälan. Du kan bara återanmäla dig till utbildningar som är öppna för sen anmälan. 

anmälan